پلن های عضویت

 
رایگان
رایگان
اکانت رایگان
4 هزار تومان
عضویت عادی
می توانید جواب سوالات را ببینید و امکان طرح پرسش جدید ندارید ھزینه این عضویت ماھیانه 4000 تومان است اگر صورت سوال خود را پیدا نکردید،عضویت ویژه را انتخاب کنید
12 هزار تومان
عضویت ویژه
می توانید جواب سوالات را ببینید و در بخش طرح سوال ، پرسش جدیدی مطرح کنید ھزینه این نوع عضویت ماھیانه 12000 تومان است ظرفیت این نوع عضویت محدود می باشد این اعضا دارای صفحه کابری برای ارتباط با ادمین و طرح سوال ھستند