انتشار راه‌حل ۵۰۰ صفحه‌ای ریاضی

انتشار راه‌حل ۵۰۰ صفحه‌ای ریاضی

ریاضیدانی ژاپنی در حدود پنج سال پیش اثبات ۵۰۰ صفحه‌ای یکی از مسائل دشوار جهان ریاضی را در قالب چهار مقاله ارائه کرد و به زودی قرار است این راه‌حل به عنوان راه‌حل رسمی منتشر

محتوا برای این نوع عضویت محدود میباشد

وارد شوید

دیدگاه ها بسته شده است